Mülakat nasıl geçmeli?

Mülakat nasıl olmalıdır?

Mülakatlar, adayın, işi başarma yeteneğine sahip olup olmadığı, başarılı olmak için motive edilip edilemeyeceği ve organizasyonun ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamayacağı gibi konulara açıklık kazandırmak amacıyla gerçekleştirilirler. Mülakatlarla,

Mülakatlar, adayın, işi başarma yeteneğine sahip olup olmadığı, başarılı olmak için motive edilip edilemeyeceği ve organizasyonun ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamayacağı gibi konulara açıklık kazandırmak amacıyla gerçekleştirilirler. Mülakatlarla, adayın, firmayla uyuşabilecek, anlaşabilecek ve kurum kültürüne adapte olabilecek bir kişi olup olmadığı da belirlenmeye çalışılır. Bir çok kurum, adayın, bir çatışma kaynağı olup olamayacağı, diğer çalışanlar üzerinde olumsuz etki meydana getirip, getirmeyeceği ya da son derece mutsuz bir çalışan olup olmayacağı hakkında bilgi sahibi olabilmek amacıyla mülakat/görüşme süreci üzerinde önemle durmaktadır. Mülakatlar yapılandırılma derecelerine göre temel olarak ikiye ayrılmaktadır: Yapılandırılmamış görüşmeler: Yapılandırılmamış görüşmeler, duygusal tepkiler, düşünceler ve tutumlar konusunda daha detaylı bilgi sağlamakla ve daha yaygın olarak kullanılmakla birlikte daha az güvenilirdir.


Yapılandırılmış görüşmeler: Soruların standart bir şekilde sorulması, cevapların sistematik bir şekilde kaydedilmesi ve tüm adayların aynı kriterler üzerinden değerlendirilmesi beraberinde değerlendirme sürecinde bir tutarlılığı getirmektedir. 1. Ortamsal sorular: Adayın, belirli bir durumda nasıl davranacağını belirleyebilmek amacıyla hazırlanan sorulardır. Örn., çalışma arkadaşlarınızın bazılarının olmadığı bir durumda işinizi nasıl yapacağınızı tasvir eder misiniz ? 2. İşle ilgili bilgi düzeyine ilişkin sorular: Adayın, işin gerektirdiği bilgi birikimine sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla hazırlanan sorulardır. Örn., bir dizel motorunun bakım ve onarımını nasıl yaptığınızı tanımlar mısınız ?


3. İş simülasyonuna ilişkin sorular: İşin kapsamıyla yakından ilişkili olan sorulardır. Örn., fren balatalarının yerleştirilmesi sürecindeki adımları açıklar mısınız ?


4. İşgören gerekliliklerine ilişkin sorular: Adayın, belirli iş koşulları için hazır ya da iş için istekli olup olmadığıyla ilgili olan sorulardır. Örn., altı aylık bir eğitim programından sonra işe başlamayı düşünür müsünüz ? Mülakatta yaşanan problemlerl Çoğu zaman, görüşmecilerin, adaylara ilişkin kişisel değerlendirmelerinde tutarlı davranışlar sergiledikleri, ancak, birden fazla görüşmeciyle gerçekleştirilen panel mülakatlarında aynı aday hakkında yapılan değerlendirmeler arasında bir uyuşmazlığın olduğu göze çarpmaktadır.

Görüşmeciler, her adayı, sahip oldukları niteliklerine göre değerlendirmek yerine, ideal bir aday modeli geliştirmekte ve tüm adayları bu modele göre değerlendirmektedirler. Yapılan araştırmalar sonucunda, görüşmecilerin, ideal adayları, ilgi çekici, güçlü, başarılı, aktif, istekli, duyarlı, dürüst ve olgun gibi kişisel özelliklere sahip bireyler olarak değerlendirdikleri görülmüştür. l Bir aday, yüksek oranda olumlu olarak değerlendirildiğinde bu adaydan sonra mülakata alınan adaylar olumsuz olarak değerlendirilmektedir. Mülakata alınan son adayın diğerlerinden daha net bir biçimde hatırlanma eğiliminde olması da dikkate değerdir.Görüşmeciler, değerlendirmelerinde, olumlu bilgilerden ziyade olumsuz bilgilere daha çok dikkat etmektedirler.

 

Bir çok görüşmecinin, görüşmenin hemen başlarında (yaklaşık olarak ilk 4-9 dakika) aday hakkında bir karara vardığı ve görüşmenin geri kalan zamanında da bu kararını destekleyecek kanıtlar aradığı görülmektedir.

Görüşmeciler, çoğu zaman, adayın, eğitim düzeyi ve iş deneyimi gibi objektif niteliklerinden ziyade çekiciliği, hevesliliği ya da zekası gibi subjektif özelliklerine göre karar vermektedirler. Bu tür izlenimlerin, iş performansıyla/başarımıyla doğrudan ilişkili olmadığı söylenebilir. l Görüşmecilerin, adayın fiziksel görünümünden etkilendikleri görülmektedir. Örn. gözlük kullanmak, beraberinde, daha zeki olarak algılanmayı getirmektedir. Bununla birlikte, kadın ya da erkek tüm çekici görünümlü adayların, çekici görünümlü olmayan adaylardan daha fazla oranda tercih edildikleri göze çarpmaktadır. l Adayın başvuru formunda yer alan özelliklerinin, görüşmecinin, görüşme sürecine ilişkin değerlendirmelerini etkilediği görülmektedir. Başvuru formları beğenilen adayların mülakatları da beğenilirken, başvuru formları olumsuz olarak değerlendirilen adayların mülakatları da olumsuz olarak değerlendirilmektedir. l Aynı yaş, eğitim düzeyi ya da doğum yeri gibi sahip olan adayları böyle bir benzerliğin olmadığı adaylardan daha olumlu olarak değerlendirme eğilimindedirler.

Mülakat sürecinde dikkate alınması gerekenler

  • Görüşmeci, görüşmenin, yaklaşık % 20`lik bölümünde söz almalı, yüzde 80`lik bölümünde aday konuşmalıdır.
  •  Adaylara, kapalı uçlu sorular yerine; Burada 3 yıl çalışır mısınız ? gibi açık uçlu sorular `Sahip olduğunuz özel yetenekler nelerdir ?` sorulmalıdır. 
  •  Kişisel yaşama ilişkin sorular `Evli misiniz ? Eşiniz çalışıyor mu ?` yerine işle ilgili sorular `Windows işletim sistemini kullanabiliyor musunuz ?` sorulmalıdır.
  •  Mülakatın ilk dakikaları, adayın psikolojik olarak rahatlamasını sağlayabilecek sorularla `Son iş deneyimi ya da eğitim düzeyi` başlamalıdır. 
  •  Sabırlı olunmalıdır. Adaya, sorulara cevap verebilmesi için zaman tanınmalı ya da saate bakılmamalıdır.
  • Adaya, aynı anda birden fazla soru sorulmamalıdır.
  • Deneyimin, iyi bir görüşmeci olmak için gerekli ama yeterli bir özellik olmadığı unutulmamalıdır.
  •  Kimi zaman, adaya, dinlenildiğini ve anlaşıldığını hissettirecek sözel ya da sözel olmayan ipuçları aracılığıyla geri bildirimler verilmelidir.

 

 

İş görüşmesi her zaman bir tercübedir. Bir kaç firmaya başvurun, iş görüşmeleri iyi ve pozitif bitmezse, heyecan biter yani daha tecrübe sahibi olmuş olursunuz ve diğer iş görüşmelerinde kendinizi daha güvenli ve profesyonel görürsünüz. Bu size iyi bir avantaj olur.

Çoğu firmalar iş başvurusunu kendi internet sitesinden yapıyorlar, iş başvuru formunu ordan doldurabilirsiniz, ama böyle iş başvuraları hiç bir zaman profesyonel cv nin ve referans mektubun yerini alamaz. Eğer iş için başvurduğunuz firma büyük ise, hepsini hazırlayıp, kendinizi ciddi gösterip gitmelisiniz.İş için sv ornegi, sv örnek, sv formu, sv hazırlama, sv iş, kariyer, secretcv, yenibiris, mulakat, insankaynaklar